Legea GDPR 2019 actualizata

Articolul 1 - Obiect si obiective
(1)   Prezentul regulament stabileste normele referitoare la protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal, precum si normele referitoare la libera circulatie a datelor cu caracter personal. 
 
(2)   Prezentul regulament asigura protectia drepturilor…

Articolul 2 - Domeniul de aplicare material
(1)   Prezentul regulament se aplica prelucrarii datelor cu caracter personal, efectuata total sau partial prin mijloace automatizate, precum si prelucrarii prin alte mijloace decat cele automatizate a datelor cu caracter personal care fac parte dintr-un sistem de evidenta a datelor…

Articolul 3 - Domeniul de aplicare teritorial
(1)   Prezentul regulament se aplica prelucrarii datelor cu caracter personal in cadrul activitatilor unui sediu al unui operator sau al unei persoane imputernicite de operator pe teritoriul Uniunii, indiferent daca prelucrarea are loc sau nu pe teritoriul Uniunii. 
 

Articolul 4 - Definitii
In sensul prezentului regulament: 
 
1. 
„date cu caracter personal” inseamna orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila („persoana vizata”); o persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in…