Legea GDPR 2019 actualizata

Capitolul I - Dispozitii generale

Art. 1: Obiectul legii
Prezenta lege stabileste masurile necesare punerii in aplicare la nivel national, in principal, a prevederilor art. 6 alin. (2), art. 9 alin. (4), art. ...

Art. 2: Definitii
(1) In aplicarea Regulamentului general privind protectia datelor si a prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos se definesc dupa cum urmeaza:a) ...

Vezi toate articolele: Capitolul I - Dispozitii generale


Capitolul II - Reguli speciale privind prelucrarea unor categorii de date

Art. 3: Prelucrarea datelor genetice, a datelor biometrice sau a datelor privind sanatatea
(1) Prelucrarea datelor genetice, biometrice sau a datelor privind sanatatea, in scopul realizarii unui proces decizional automatizat sau pentru crearea ...

Art. 4: Prelucrarea unui numar de identificare national
(1) Prelucrarea unui numar de identificare national, inclusiv prin colectarea sau dezvaluirea documentelor ce il contin, se poate efectua in situatiile ...

Art. 5: Prelucrarea datelor cu caracter personal in contextul relatiilor de munca
In cazul in care sunt utilizate sisteme de monitorizare prin mijloace de comunicatii electronice si/sau prin mijloace de supraveghere video la locul de ...

Vezi toate articolele: Capitolul II - Reguli speciale privind prelucrarea unor categorii de date


Capitolul III - Derogari

Art. 7: Prelucrarea datelor cu caracter personal in scopuri jurnalistice sau in scopul exprimarii academice, artistice sau literare
In vederea asigurarii unui echilibru intre dreptul la protectia datelor cu caracter personal, libertatea de exprimare si dreptul la informatie, ...

Art. 8: Prelucrarea datelor cu caracter personal in scopuri de cercetare stiintifica sau istorica, in scopuri statistice ori in scopuri de arhivare in interes public
(1) Prevederile art. 15, 16, 18 si 21 din Regulamentul general privind protectia datelor nu se aplica in cazul in care datele cu caracter personal sunt ...

Art. 9
(1) In vederea asigurarii proportionalitatii si a unui echilibru intre dreptul la protectia datelor cu caracter personal si a datelor speciale si ...

Vezi toate articolele: Capitolul III - Derogari


Capitolul IV - Responsabilul cu protectia datelor

Art. 10: Desemnarea si sarcinile responsabilului cu protectia datelor
(1) Operatorii si persoanele imputernicite de operator desemneaza un responsabil cu protectia datelor in situatiile si conditiile prevazute la art. 37-39 ...

Vezi toate articolele: Capitolul IV - Responsabilul cu protectia datelor


Capitolul V - Organisme de certificare

Art. 11: Acreditarea organismelor de certificare
(1) Acreditarea organismelor de certificare prevazute la art. 43 din Regulamentul general privind protectia datelor se realizeaza de Asociatia de ...

Vezi toate articolele: Capitolul V - Organisme de certificare


Capitolul VI - Masuri corective si sanctiuni

Art. 12: Dispozitii generale privind masuri corective si sanctiuni
(1) Incalcarea dispozitiilor enumerate la art. 83 alin. (4)-(6) din Regulamentul general privind protectia datelor constituie contraventie.(2) ...

Art. 13: Aplicarea masurilor corective autoritatilor si organismelor publice
(1) In cazul constatarii incalcarii prevederilor Regulamentului general privind protectia datelor si ale prezentei legi de catre autoritatile/organismele ...

Art. 14: Constatarea contraventiilor si aplicarea de sanctiuni autoritatilor si organismelor publice
(1) Daca in urma controlului prevazut la art. 13 alin. (3) se constata faptul ca autoritatile/organismele publice nu au adus la indeplinire in totalitate ...

Vezi toate articolele: Capitolul VI - Masuri corective si sanctiuni