Legea GDPR 2021 actualizata

Capitolul I - Dispozitii generale

Art. 1.
(1) Se infiinteaza Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, denumita in continuare Autoritatea nationala de ...

Art. 2.
(1) Autoritatea nationala de supraveghere isi exercita atributiile in mod transparent si impartial.(2) In exercitarea atributiilor sale Autoritatea ...

Art. 3.
​(1) Autoritatea nationala de supraveghere este condusa de un presedinte, a carui functie este asimilata, din punctul de vedere al functiei de ...

Vezi toate articolele: Capitolul I - Dispozitii generale


Capitolul II - Numirea si eliberarea din functie a presedintelui si vicepresedintelui Autoritatii nationale de supraveghere

Art. 6.
(1) Presedintele si vicepresedintele Autoritatii nationale de supraveghere sunt numiti de Senat, pentru un mandat cu durata de 5 ani. Mandatul ...

Art. 7.
(1) Propunerile de candidati pentru functia de presedinte sau de vicepresedinte al Autoritatii nationale de supraveghere se fac de catre Biroul permanent ...

Art. 8.
(1) Mandatul de presedinte, respectiv de vicepresedinte al Autoritatii nationale de supraveghere incepe pe data numirii si dureaza pana la instalarea in ...

Vezi toate articolele: Capitolul II - Numirea si eliberarea din functie a presedintelui si vicepresedintelui Autoritatii nationale de supraveghere


Capitolul III - Atributiile presedintelui si ale vicepresedintelui Autoritatii nationale de supraveghere

Art. 10.
Presedintele Autoritatii nationale de supraveghere are urmatoarele atributii:a) organizeaza si coordoneaza activitatea Autoritatii nationale de ...

Art. 11.
(1) Atributiile vicepresedintelui Autoritatii nationale de supraveghere sunt prevazute in regulamentul de organizare si functionare a acesteia.(2) ...

Art. 12.
(1) Presedintele Autoritatii nationale de supraveghere isi exercita atributiile din oficiu sau la cererea persoanelor lezate prevazute la art. 10 lit. e) ...

Vezi toate articolele: Capitolul III - Atributiile presedintelui si ale vicepresedintelui Autoritatii nationale de supraveghere


Capitolul IV - Organizarea si functionarea Autoritatii nationale de supraveghere

Art. 15.
(1) Structura organizatorica a Autoritatii nationale de supraveghere se aproba de presedintele acesteia, cu avizul Biroului permanent al Senatului.(2) ...

Art. 16.
(1) Personalul Autoritatii nationale de supraveghere este format din functionari publici sau, dupa caz, personal contractual si se incadreaza prin examen ...

Art. 17.
​(1) Autoritatea nationala de supraveghere are un buget propriu, care face parte integranta din bugetul de stat.(2) Autoritatea nationala de ...

Vezi toate articolele: Capitolul IV - Organizarea si functionarea Autoritatii nationale de supraveghere


Capitolul V - Dispozitii finale si tranzitorii

Art. 19.
(1) Baza de date si evidentele, inclusiv arhiva si celelalte documente detinute si gestionate de Avocatul Poporului, referitoare la activitatea de ...

Art. 20.
(1) Numarul de 37 de posturi si fondurile aferente functionarii Autoritatii nationale de supraveghere se asigura prin diminuarea corespunzatoare a ...

Art. 21.
Pana la implinirea termenului prevazut la art. 19 alin. (1), Avocatul Poporului va indeplini in continuare atributiile prevazute de lege in domeniul ...

Vezi toate articolele: Capitolul V - Dispozitii finale si tranzitorii