Legea GDPR 2021 actualizata

(1)   Operatorul consulta autoritatea de supraveghere inainte de prelucrarea atunci cand evaluarea impactului asupra protectiei datelor prevazuta la articolul 35 indica faptul ca prelucrarea ar genera un risc ridicat in absenta unor masuri luate de operator pentru atenuarea riscului. 
 
(2)   Atunci cand considera ca prelucrarea prevazuta mentionata la alineatul (1) ar incalca prezentul regulament, in special atunci cand riscul nu a fost identificat sau atenuat intr-o masura suficienta de catre operator, autoritatea de supraveghere ofera consiliere in scris operatorului si, dupa caz, persoanei imputernicite de operator, in cel mult opt saptamani de la primirea cererii de consultare, si isi poate utiliza oricare dintre competentele mentionate la articolul 58. Aceasta perioada poate fi prelungita cu sase saptamani, tinandu-se seama de complexitatea prelucrarii prevazute. Autoritatea de supraveghere informeaza operatorul si, dupa caz, persoana imputernicita de operator, in termen de o luna de la primirea cererii, cu privire la orice astfel de prelungire, prezentand motivele intarzierii. Aceste perioade pot fi suspendate pana cand autoritatea de supraveghere a obtinut informatiile pe care le-a solicitat in scopul consultarii. 
 
(3)   Atunci cand consulta autoritatea de supraveghere in conformitate cu alineatul (1), operatorul ii furnizeaza acesteia: 
(a) daca este cazul, responsabilitatile respective ale operatorului, ale operatorilor asociati si ale persoanelor imputernicite de operator implicate in activitatile de prelucrare, in special pentru prelucrarea in cadrul unui grup de intreprinderi; 
(b) scopurile si mijloacele prelucrarii preconizate; 
(c) masurile si garantiile prevazute pentru protectia drepturilor si libertatilor persoanelor vizate, in conformitate cu prezentul regulament; 
(d) daca este cazul, datele de contact ale responsabilului cu protectia datelor; 
(e) evaluarea impactului asupra protectiei datelor prevazuta la articolul 35; si 
(f) orice alte informatii solicitate de autoritatea de supraveghere. 
 
(4)  Statele membre consulta autoritatea de supraveghere in cadrul procesului de pregatire a unei propuneri de masura legislativa care urmeaza sa fie adoptata de un parlament national sau a unei masuri de reglementare intemeiate pe o astfel de masura legislativa, care se refera la prelucrarea. 
 
(5)   In pofida alineatului (1), dreptul intern poate impune operatorilor sa se consulte cu autoritatea de supraveghere si sa obtina in prealabil autorizarea din partea acesteia in legatura cu prelucrarea de catre un operator in vederea indeplinirii unei sarcini exercitate de acesta in interes public, inclusiv prelucrarea in legatura cu protectia sociala si sanatatea publica. 
 

Capitolul IV – Operatorul si persoana imputernicita de operator