Legea GDPR 2021 actualizata

Articolul 40 - Coduri de conduita
(1)   Statele membre, autoritatile de supraveghere, comitetul si Comisia incurajeaza elaborarea de coduri de conduita menite sa contribuie la buna aplicare a prezentului regulament, tinand seama de caracteristicile specifice ale diverselor sectoare de prelucrare si de nevoile specifice ale microintreprinderilor…

Articolul 41 - Monitorizarea codurilor de conduita aprobate
(1)   Fara a aduce atingere sarcinilor si competentelor autoritatii de supraveghere competente in temeiul articolelor 57 si 58, monitorizarea respectarii unui cod de conduita in temeiul articolului 40 poate fi realizata de un organism care dispune de un nivel adecvat…

Articolul 42 - Certificare
(1)   Statele membre, autoritatile de supraveghere, comitetul si Comisia incurajeaza, in special la nivelul Uniunii, instituirea de mecanisme de certificare in domeniul protectiei datelor, precum si de sigilii si marci in acest domeniu, care sa permita demonstrarea faptului ca operatiunile…

Articolul 43 - Organisme de certificare
(1)   Fara a aduce atingere sarcinilor si competentelor autoritatii de supraveghere competente, prevazute la articolele 57 si 58, organismele de certificare care dispun de un nivel adecvat de competenta in domeniul protectiei datelor, dupa ce informeaza autoritatea de supraveghere pentru…