Legea GDPR 2021 actualizata

(1) In aplicarea Regulamentului general privind protectia datelor si a prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos se definesc dupa cum urmeaza:
a) autoritati si organisme publice - Camera Deputatilor si Senatul, Administratia Prezidentiala, Guvernul, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, autoritatile si institutiile publice autonome, autoritatile administratiei publice locale si deja nivel judetean, alte autoritati publice, precum si institutiile din subordinea/coordonarea acestora. In sensul prezentei legi, sunt asimilate autoritatilor/organismelor publice si unitatile de cult si asociatiile si fundatiile de utilitate publica;
b) numar de identificare national - numarul prin care se identifica o persoana fizica in anumite sisteme de evidenta si care are aplicabilitate generala, cum ar fi: codul numeric personal, seria si numarul actului de identitate, numarul pasaportului, al permisului de conducere, numarul de asigurare sociala de sanatate;
c) plan de remediere - anexa la procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei, intocmit in conditiile prevazute la art. 11, prin care Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, denumita in continuare Autoritatea nationala de supraveghere, stabileste masuri si un termen de remediere;
d) masura de remediere - solutie dispusa de Autoritatea nationala de supraveghere in planul de remediere in vederea indeplinirii de catre autoritatea/organismul public a obligatiilor prevazute de lege;
e) termen de remediere - perioada de timp de cel mult 90 de zile de la data comunicarii procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei, in care autoritatea/organismul public are posibilitatea remedierii neregulilor constatate si indeplinirii obligatiilor legale;
f) indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public - include acele activitati ale partidelor politice sau ale organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, ale organizatiilor neguvernamentale, care servesc realizarii obiectivelor prevazute de dreptul constitutional sau de dreptul international public ori functionarii sistemului democratic, incluzand incurajarea participarii cetatenilor in procesul de luare a deciziilor si a pregatirii politicilor publice, respectiv promovarea principiilor si valorilor democratiei.

(2) In cuprinsul prezentei legi sunt, de asemenea, aplicabile definitiile prevazute la art. 4 din Regulamentul general privind protectia datelor.

Capitolul I - Dispozitii generale