Legea GDPR 2019 actualizata

(1) Se infiinteaza Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, denumita in continuare Autoritatea nationala de supraveghere, ca autoritate publica cu personalitate juridica, autonoma si independenta fata de orice alte autoritate a administratiei publice, ca si fata de orice persoana fizica sau juridica din domeniul privat, care exercita atributiile ce ii sunt date in competenta prin dispozitiile legale din domeniul prelucrarii datelor cu caracter personal si al liberei circulatii a acestor date.

(2) Autoritatea nationala de supraveghere are drept obiectiv apararea drepturilor si libertatilor fundamentale ale persoanelor fizice, in special a dreptului la viata intima, familiala si privata, in legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal si cu libera circulatie a acestor date.

(3) Atributiile Autoritatii nationale de supraveghere sunt reglementate prin Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

(4) Sediul Autoritatii nationale de supraveghere este in municipiul Bucuresti.

Capitolul I - Dispozitii generale