Legea GDPR 2019 actualizata

‚Äč(1) Autoritatea nationala de supraveghere este condusa de un presedinte, a carui functie este asimilata, din punctul de vedere al functiei de reprezentare, ordinii de precadere, drepturilor salariale si rangului de demnitate, celei de secretar de stat.

(2) Presedintele conduce intreaga activitate a Autoritatii nationale de supraveghere si o reprezinta in fata Senatului si a Camerei Deputatilor, in raporturile cu Guvernul, ministerele, alte autoritati ale administratiei publice, organizatii neguvernamentale, precum si cu persoane fizice si juridice romane si straine.

(3) In activitatea de conducere a Autoritatii nationale de supraveghere presedintele este ajutat de un vicepresedinte, a carui functie este asimilata, din punctul de vedere al functiei de reprezentare, ordinii de precadere, drepturilor salariale si rangului de demnitate, celei de subsecretar de stat.

(4) Presedintele Autoritatii nationale de supraveghere este ordonator principal de credite.

(5) In exercitarea atributiilor sale presedintele Autoritatii nationale de supraveghere emite decizii si instructiuni obligatorii pentru toate institutiile si unitatile la a caror activitate se refera.

(6) Deciziile si instructiunile cu caracter normativ se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(7) Autoritatile publice sunt obligate sa comunice sau, dupa caz, sa puna la dispozitie Autoritatii nationale de supraveghere, in conditiile legii, informatiile, documentele sau actele pe care le detin in legatura cu cererile care au fost adresate acesteia, acordandu-i sprijin pentru exercitarea deplina a atributiilor sale.

Capitolul I - Dispozitii generale