Legea GDPR 2019 actualizata

Presedintele Autoritatii nationale de supraveghere are urmatoarele atributii:

a) organizeaza si coordoneaza activitatea Autoritatii nationale de supraveghere;

b) asigura informarea operatorilor si a persoanelor vizate de operatiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal despre drepturile si obligatiile ce le revin si urmareste modul de aplicare a legislatiei privind prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestora;

c) asigura informarea operatorilor cu privire la obligatiile ce le revin si a persoanelor vizate cu privire la drepturile de care beneficiaza in contextul prelucrarii datelor cu caracter personal;

d) urmareste modul de aplicare a legislatiei privind prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;

e) primeste si repartizeaza cererile adresate de persoanele lezate prin incalcarea drepturilor sau libertatilor cetatenesti in legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si decide asupra acestor cereri;

f) urmareste rezolvarea, in conditiile legii, a cererilor primite si solicita persoanelor juridice sau fizice in cauza incetarea incalcarii drepturilor si libertatilor cetatenesti, repunerea in drepturi a petitionarului si repararea pagubelor;

g) incadreaza, in conditiile legii, functionarii publici si personalul angajat cu contract de munca si exercita dreptul de autoritate administrativa si disciplinara asupra acestora;

h) exercita functia de ordonator principal de credite;

i) asigura cooperarea cu institutii similare din strainatate;

j) indeplineste si alte atributii prevazute de prezenta lege, de legile speciale care reglementeaza activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si de Regulamentul de organizare si functionare.

Capitolul III - Atributiile presedintelui si ale vicepresedintelui Autoritatii nationale de supraveghere