Legea GDPR 2019 actualizata

(1) Atributiile vicepresedintelui Autoritatii nationale de supraveghere sunt prevazute in regulamentul de organizare si functionare a acesteia.

(2) Vicepresedintele Autoritatii nationale de supraveghere indeplineste atributiile presedintelui in caz de imposibilitate temporara de exercitare a functiei de catre acesta.

Capitolul III - Atributiile presedintelui si ale vicepresedintelui Autoritatii nationale de supraveghere