Legea GDPR 2019 actualizata

Articolul 92 - Exercitarea delegarii
(1)   Competenta de a adopta acte delegate este conferita Comisiei in conditiile prevazute de prezentul articol. 
 
(2)   Delegarea de competente prevazuta la articolul 12 alineatul (8) si la articolul 43 alineatul (8) se confera Comisiei pe o…

Articolul 93 - Procedura comitetului
(1)   Comisia este asistata de un comitet. Comitetul respectiv este un comitet in intelesul Regulamentului (UE) nr. 182/2011. 
 
(2)   In cazul in care se face trimitere la prezentul alineat, se aplica articolul 5 din Regulamentul (UE) nr.…