Legea GDPR 2019 actualizata

(1)   Comisia este asistata de un comitet. Comitetul respectiv este un comitet in intelesul Regulamentului (UE) nr. 182/2011. 
 
(2)   In cazul in care se face trimitere la prezentul alineat, se aplica articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011. 
 
(3)   In cazul in care se face trimitere la prezentul alineat, se aplica articolul 8 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011 coroborat cu articolul 5 din respectivul regulament. 

Capitolul X – Acte delegate si acte de punere in aplicare