Legea GDPR 2019 actualizata

(1)   Decizia 95/46/CE se abroga cu efect de la 25 mai 2018. 
 
(2)   Trimiterile la directiva abrogata se interpreteaza ca trimiteri la prezentul regulament. Trimiterile la Grupul de lucru pentru protectia persoanelor in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal instituit prin articolul 29 din Directiva 95/46/CE se interpreteaza ca trimiteri la Comitetul european pentru protectia datelor instituit prin prezentul regulament. 

Capitolul XI – Dispozitii finale