Legea GDPR 2019 actualizata

Articolul 94 - Abrogarea Directivei 95/46/CE
(1)   Decizia 95/46/CE se abroga cu efect de la 25 mai 2018. 
 
(2)   Trimiterile la directiva abrogata se interpreteaza ca trimiteri la prezentul regulament. Trimiterile la Grupul de lucru pentru protectia persoanelor in ceea ce priveste prelucrarea…

Articolul 95 - Relatia cu Directiva 2002/58/CE
Prezentul regulament nu impune obligatii suplimentare pentru persoanele fizice sau juridice in ceea ce priveste prelucrarea in legatura cu furnizarea de servicii de comunicatii electronice destinate publicului in retelele de comunicatii publice din Uniune, cu privire la aspectele pentru care…

Articolul 96 - Relatia cu acordurile incheiate anterior
Acordurile internationale care implica transferul de date cu caracter personal catre tari terte sau organizatii internationale, care au fost incheiate de statele membre inainte de 24 mai 2016 si care sunt in conformitate cu dreptul Uniunii aplicabil inainte de data…

Articolul 97 - Rapoartele Comisiei
(1)   Pana la 25 mai 2020 si, ulterior, la fiecare patru ani, Comisia transmite Parlamentului European si Consiliului un raport privind evaluarea si revizuirea prezentului regulament. Rapoartele sunt facute publice. 
 
(2)   In contextul evaluarilor si revizuirilor mentionate…

Articolul 98 - Revizuirea altor acte juridice ale Uniunii in materie de protectie a datelor
Daca este cazul, Comisia prezinta propuneri legislative in vederea modificarii altor acte juridice ale Uniunii privind protectia datelor cu caracter personal, in vederea asigurarii unei protectii uniforme si consecvente a persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea. Acest lucru priveste in…

​Articolul 99 - Intrare in vigoare si aplicare
(1)   Prezentul regulament intra in vigoare in a douazecea zi de la data publicarii in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. 
 
(2)   Prezentul regulament se aplica de la 25 mai 2018. 
 
Prezentul regulament este obligatoriu…