Legea GDPR 2019 actualizata

Prezentul regulament nu impune obligatii suplimentare pentru persoanele fizice sau juridice in ceea ce priveste prelucrarea in legatura cu furnizarea de servicii de comunicatii electronice destinate publicului in retelele de comunicatii publice din Uniune, cu privire la aspectele pentru care acestora le revin obligatii specifice cu acelasi obiectiv prevazut in Directiva 2002/58/CE. 

Capitolul XI – Dispozitii finale