Legea GDPR 2019 actualizata

(1)   Pana la 25 mai 2020 si, ulterior, la fiecare patru ani, Comisia transmite Parlamentului European si Consiliului un raport privind evaluarea si revizuirea prezentului regulament. Rapoartele sunt facute publice. 
 
(2)   In contextul evaluarilor si revizuirilor mentionate la alineatul (1), Comisia examineaza in special aplicarea si functionarea: 
 
(a) 
capitolului V privind transferul datelor cu caracter personal catre tari terte sau organizatii internationale, avand in vedere in special deciziile adoptate in temeiul articolului 45 alineatul (3) din prezentul regulament si deciziile adoptate in temeiul articolului 25 alineatul (6) din Directiva 95/46/CE; 
 
(b) 
capitolul VII privind cooperarea si coerenta. 
 
(3)   In scopul alineatului (1), Comisia poate solicita informatii de la statele membre si de la autoritatile de supraveghere. 
 
(4)   La efectuarea evaluarilor si a revizuirilor mentionate la alineatele (1) si (2), Comisia ia in considerare pozitiile si constatarile Parlamentului European, ale Consiliului, precum si ale altor organisme sau surse relevante. 
 
(5)   Comisia transmite, daca este necesar, propuneri corespunzatoare de modificare a prezentului regulament, in special tinand seama de evolutiile din domeniul tehnologiei informatiei si avand in vedere progresele societatii informationale. 

Capitolul XI – Dispozitii finale