Legea GDPR 2019 actualizata

Daca este cazul, Comisia prezinta propuneri legislative in vederea modificarii altor acte juridice ale Uniunii privind protectia datelor cu caracter personal, in vederea asigurarii unei protectii uniforme si consecvente a persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea. Acest lucru priveste in special normele referitoare la protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea de catre institutiile, organismele, oficiile si agentiile Uniunii, precum si normele referitoare la libera circulatie a acestor date.

Capitolul XI – Dispozitii finale