Legea GDPR 2021 actualizata

(1)   Prezentul regulament intra in vigoare in a douazecea zi de la data publicarii in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. 
 
(2)   Prezentul regulament se aplica de la 25 mai 2018. 
 
Prezentul regulament este obligatoriu in toate elementele sale si se aplica direct in toate statele membre. 
 
Adoptat la Bruxelles, 27 aprilie 2016. 

Capitolul XI – Dispozitii finale