Legea GDPR 2019 actualizata

Articolul 5 - Principii legate de prelucrarea datelor cu caracter personal
(1) Datele cu caracter personal sunt: 
 
(a) prelucrate in mod legal, echitabil si transparent fata de persoana vizata („legalitate, echitate si transparenta”); 
(b) colectate in scopuri determinate, explicite si legitime si nu sunt prelucrate ulterior intr-un…

Articolul 6 - Legalitatea prelucrarii
(1)   Prelucrarea este legala numai daca si in masura in care se aplica cel putin una dintre urmatoarele conditii: 
 
(a) persoana vizata si-a dat consimtamantul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe…

Articolul 7 - Conditii privind consimtamantul
(1)   In cazul in care prelucrarea se bazeaza pe consimtamant, operatorul trebuie sa fie in masura sa demonstreze ca persoana vizata si-a dat consimtamantul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal. 
 
(2)  In cazul in care consimtamantul persoanei…

Articolul 8 - Conditii aplicabile in ceea ce priveste consimtamantul copiilor in legatura cu serviciile societatii informationale
(1)   In cazul in care se aplica articolul 6 alineatul (1) litera (a), in ceea ce priveste oferirea de servicii ale societatii informationale in mod direct unui copil, prelucrarea datelor cu caracter personal ale unui copil este legala daca copilul…

Articolul 9 - Prelucrarea de categorii speciale de date cu caracter personal
(1)   Se interzice prelucrarea de date cu caracter personal care dezvaluie originea rasiala sau etnica, opiniile politice, confesiunea religioasa sau convingerile filozofice sau apartenenta la sindicate si prelucrarea de date genetice, de date biometrice pentru identificarea unica a unei persoane…

Articolul 10 - Prelucrarea de date cu caracter personal referitoare la condamnari penale si infractiuni
Prelucrarea de date cu caracter personal referitoare la condamnari penale si infractiuni sau la masuri de securitate conexe in temeiul articolului 6 alineatul (1) se efectueaza numai sub controlul unei autoritati de stat sau atunci cand prelucrarea este autorizata de…

Articolul 11 - Prelucrarea care nu necesita identificare
(1)   In cazul in care scopurile pentru care un operator prelucreaza date cu caracter personal nu necesita sau nu mai necesita identificarea unei persoane vizate de catre operator, operatorul nu are obligatia de a pastra, obtine sau prelucra informatii suplimentare…