Legea GDPR 2019 actualizata

(1)   In cazul in care se aplica articolul 6 alineatul (1) litera (a), in ceea ce priveste oferirea de servicii ale societatii informationale in mod direct unui copil, prelucrarea datelor cu caracter personal ale unui copil este legala daca copilul are cel putin varsta de 16 ani. Daca copilul are sub varsta de 16 ani, respectiva prelucrare este legala numai daca si in masura in care consimtamantul respectiv este acordat sau autorizat de titularul raspunderii parintesti asupra copilului. 
 
Statele membre pot prevedea prin lege o varsta inferioara in aceste scopuri, cu conditia ca acea varsta inferioara sa nu fie mai mica de 13 ani. 
 
(2)   Operatorul depune toate eforturile rezonabile pentru a verifica in astfel de cazuri ca titularul raspunderii parintesti a acordat sau a autorizat consimtamantul, tinand seama de tehnologiile disponibile. 
 
(3)  Alineatul (1) nu afecteaza dreptul general al contractelor aplicabil in statele membre, cum ar fi normele privind valabilitatea, incheierea sau efectele unui contract in legatura cu un copil. 
 

Capitolul II - Principii