Legea GDPR 2019 actualizata

(1)   In cazul in care datele cu caracter personal referitoare la o persoana vizata sunt colectate de la aceasta, operatorul, in momentul obtinerii acestor date cu caracter personal, furnizeaza persoanei vizate toate informatiile urmatoare: 
 
(a) identitatea si datele de contact ale operatorului si, dupa caz, ale reprezentantului acestuia; 
 
(b) datele de contact ale responsabilului cu protectia datelor, dupa caz; 
 
(c) scopurile in care sunt prelucrate datele cu caracter personal, precum si temeiul juridic al prelucrarii; 
 
(d) in cazul in care prelucrarea se face in temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (f), interesele legitime urmarite de operator sau de o parte terta; 
 
(e) destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal; 
 
(f) daca este cazul, intentia operatorului de a transfera date cu caracter personal catre o tara terta sau o organizatie internationala si existenta sau absenta unei decizii a Comisiei privind caracterul adecvat sau, in cazul transferurilor mentionate la articolul 46 sau 47 sau la articolul 49 alineatul (1) al doilea paragraf, o trimitere la garantiile adecvate sau corespunzatoare si la mijloacele de a obtine o copie a acestora, in cazul in care acestea au fost puse la dispozitie. 
 
(2)   In plus fata de informatiile mentionate la alineatul (1), in momentul in care datele cu caracter personal sunt obtinute, operatorul furnizeaza persoanei vizate urmatoarele informatii suplimentare necesare pentru a asigura o prelucrare echitabila si transparenta: 
(a) perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau, daca acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili aceasta perioada; 
(b) existenta dreptului de a solicita operatorului, in ceea ce priveste datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, accesul la acestea, rectificarea sau stergerea acestora sau restrictionarea prelucrarii sau a dreptului de a se opune prelucrarii, precum si a dreptului la portabilitatea datelor;
(c) atunci cand prelucrarea se bazeaza pe articolul 6 alineatul (1) litera (a) sau pe articolul 9 alineatul (2) litera (a), existenta dreptului de a retrage consimtamantul in orice moment, fara a afecta legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia; 
(d) dreptul de a depune o plangere in fata unei autoritati de supraveghere; 
(e) daca furnizarea de date cu caracter personal reprezinta o obligatie legala sau contractuala sau o obligatie necesara pentru incheierea unui contract, precum si daca persoana vizata este obligata sa furnizeze aceste date cu caracter personal si care sunt eventualele consecinte ale nerespectarii acestei obligatii; 
(f) existenta unui proces decizional automatizat incluzand crearea de profiluri, mentionat la articolul 22 alineatele (1) si (4), precum si, cel putin in cazurile respective, informatii pertinente privind logica utilizata si privind importanta si consecintele preconizate ale unei astfel de prelucrari pentru persoana vizata. 
 
(3)   In cazul in care operatorul intentioneaza sa prelucreze ulterior datele cu caracter personal intr-un alt scop decat cel pentru care acestea au fost colectate, operatorul furnizeaza persoanei vizate, inainte de aceasta prelucrare ulterioara, informatii privind scopul secundar respectiv si orice informatii suplimentare relevante, in conformitate cu alineatul (2). 
 
(4)   Alineatele (1), (2) si (3) nu se aplica daca si in masura in care persoana vizata detine deja informatiile respective.

Capitolul III - Drepturile persoanei vizate