Legea GDPR 2024 actualizata


Sectiunea 1 – Transparenta si modalitati

Articolul 12 Transparenta informatiilor, a comunicarilor si a modalitatilor de exercitare a drepturilor persoanei vizate
(1)   Operatorul ia masuri adecvate pentru a furniza persoanei vizate orice informatii mentionate la articolele 13 si 14 si orice comunicari in temeiul articolelor 15-22 si 34 referitoare la prelucrare, intr-o forma concisa, transparenta, inteligibila si usor accesibila, utilizand un…Sectiunea 2 – Informare si acces la date cu caracter personal

Articolul 13 - Informatii care se furnizeaza in cazul in care datele cu caracter personal sunt colectate de la persoana vizata
(1)   In cazul in care datele cu caracter personal referitoare la o persoana vizata sunt colectate de la aceasta, operatorul, in momentul obtinerii acestor date cu caracter personal, furnizeaza persoanei vizate toate informatiile urmatoare: 
 
(a) identitatea si…

Articolul 14 - Informatii care se furnizeaza in cazul in care datele cu caracter personal nu au fost obtinute de la persoana vizata
(1)   In cazul in care datele cu caracter personal nu au fost obtinute de la persoana vizata, operatorul furnizeaza persoanei vizate urmatoarele informatii: 
(a) identitatea si datele de contact ale operatorului si, dupa caz, ale reprezentantului acestuia; 
(b)…

Articolul 15 - Dreptul de acces al persoanei vizate
(1)   Persoana vizata are dreptul de a obtine din partea operatorului o confirmare ca se prelucreaza sau nu date cu caracter personal care o privesc si, in caz afirmativ, acces la datele respective si la urmatoarele informatii:  
(a) scopurile…


Sectiunea 3 – Rectificare si stergere

Articolul 16 - Dreptul la rectificare
Persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, fara intarzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Tinandu-se seama de scopurile in care au fost prelucrate datele, persoana vizata are dreptul de a obtine completarea…

Articolul 17 - Dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”)
(1)   Persoana vizata are dreptul de a obtine din partea operatorului stergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fara intarzieri nejustificate, iar operatorul are obligatia de a sterge datele cu caracter personal fara intarzieri nejustificate in cazul in care…

Articolul 18 - Dreptul la restrictionarea prelucrarii
(1)   Persoana vizata are dreptul de a obtine din partea operatorului restrictionarea prelucrarii in cazul in care se aplica unul din urmatoarele cazuri: 
(a) persoana vizata contesta exactitatea datelor, pentru o perioada care ii permite operatorului sa verifice exactitatea datelor; 

Articolul 19 - Obligatia de notificare privind rectificarea sau stergerea datelor cu caracter personal sau restrictionarea prelucrarii
Operatorul comunica fiecarui destinatar caruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice rectificare sau stergere a datelor cu caracter personal sau restrictionare a prelucrarii efectuate in conformitate cu articolul 16, articolul 17 alineatul (1) si articolul 18, cu exceptia…

Articolul 20 - Dreptul la portabilitatea datelor
(1)   Persoana vizata are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc si pe care le-a furnizat operatorului intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si are dreptul de a transmite…


Sectiunea 4 – Dreptul la opozitie si procesul individual automatizat

Articolul 21 - Dreptul la opozitie
(1)   In orice moment, persoana vizata are dreptul de a se opune, din motive legate de situatia particulara in care se afla, prelucrarii in temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (e) sau (f) sau al articolului 6 alineatul (1) a…

Articolul 22 - Procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri
(1)   Persoana vizata are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa. 
 


Sectiunea 5 – Restrictii

Articolul 23 - Restrictii
(1)   Dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplica operatorului de date sau persoanei imputernicite de operator poate restrictiona printr-o masura legislativa domeniul de aplicare al obligatiilor si al drepturilor prevazute la articolele 12-22 si 34, precum si la articolul…