Legea GDPR 2019 actualizata

(1)   Dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplica operatorului de date sau persoanei imputernicite de operator poate restrictiona printr-o masura legislativa domeniul de aplicare al obligatiilor si al drepturilor prevazute la articolele 12-22 si 34, precum si la articolul 5 in masura in care dispozitiile acestuia corespund drepturilor si obligatiilor prevazute la articolele 12-22, atunci cand o astfel de restrictie respecta esenta drepturilor si libertatilor fundamentale si constituie o masura necesara si proportionala intr-o societate democratica, pentru a asigura: 
(a) securitatea nationala; 
(b) apararea; 
(c) securitatea publica; 
(d) prevenirea, investigarea, depistarea sau urmarirea penala a infractiunilor sau executarea sanctiunilor penale, inclusiv protejarea impotriva amenintarilor la adresa securitatii publice si prevenirea acestora; 
(e) alte obiective importante de interes public general ale Uniunii sau ale unui stat membru, in special un interes economic sau financiar important al Uniunii sau al unui stat membru, inclusiv in domeniile monetar, bugetar si fiscal si in domeniul sanatatii publice si al securitatii sociale; 
(f) protejarea independentei judiciare si a procedurilor judiciare; 
(g) prevenirea, investigarea, depistarea si urmarirea penala a incalcarii eticii in cazul profesiilor reglementate; 
(h) functia de monitorizare, inspectare sau reglementare legata, chiar si ocazional, de exercitarea autoritatii oficiale in cazurile mentionate la literele (a)-(e) si (g); 
(i) protectia persoanei vizate sau a drepturilor si libertatilor altora;
(j) punerea in aplicare a pretentiilor de drept civil. 
 
(2)   In special, orice masura legislativa mentionata la alineatul (1) contine dispozitii specifice cel putin, daca este cazul, in ceea ce priveste: 
(a) scopurile prelucrarii sau ale categoriilor de prelucrare; 
(b) categoriile de date cu caracter personal; 
(c) domeniul de aplicare al restrictiilor introduse; 
(d) garantiile pentru a preveni abuzurile sau accesul sau transferul ilegal; 
(e) mentionarea operatorului sau a categoriilor de operatori; 
(f) perioadele de stocare si garantiile aplicabile avand in vedere natura, domeniul de aplicare si scopurile prelucrarii sau ale categoriilor de prelucrare; 
(g) riscurile pentru drepturile si libertatilor persoanelor vizate; si 
(h) dreptul persoanelor vizate de a fi informate cu privire la restrictie, cu exceptia cazului in care acest lucru poate aduce atingere scopului restrictiei.

Capitolul III - Drepturile persoanei vizate