Legea GDPR 2021 actualizata

(1)   Tinand seama de natura, domeniul de aplicare, contextul si scopurile prelucrarii, precum si de riscurile cu grade diferite de probabilitate si gravitate pentru drepturile si libertatile persoanelor fizice, operatorul pune in aplicare masuri tehnice si organizatorice adecvate pentru a garanta si a fi in masura sa demonstreze ca prelucrarea se efectueaza in conformitate cu prezentul regulament. Respectivele masuri se revizuiesc si se actualizeaza daca este necesar. 
 
(2)   Atunci cand sunt proportionale in raport cu operatiunile de prelucrare, masurile mentionate la alineatul (1) includ punerea in aplicare de catre operator a unor politici adecvate de protectie a datelor. 
 
(3)   Aderarea la coduri de conduita aprobate, mentionate la articolul 40, sau la un mecanism de certificare aprobat, mentionat la articolul 42, poate fi utilizata ca element care sa demonstreze respectarea obligatiilor de catre operator. 
 

Capitolul IV – Operatorul si persoana imputernicita de operator