Legea GDPR 2019 actualizata

Articolul 24 - Responsabilitatea operatorului
(1)   Tinand seama de natura, domeniul de aplicare, contextul si scopurile prelucrarii, precum si de riscurile cu grade diferite de probabilitate si gravitate pentru drepturile si libertatile persoanelor fizice, operatorul pune in aplicare masuri tehnice si organizatorice adecvate pentru a…

Articolul 25 - Asigurarea protectiei datelor incepand cu momentul conceperii si in mod implicit
(1)   Avand in vedere stadiul actual al tehnologiei, costurile implementarii, si natura, domeniul de aplicare, contextul si scopurile prelucrarii, precum si riscurile cu grade diferite de probabilitate si gravitate pentru drepturile si libertatile persoanelor fizice pe care le prezinta prelucrarea,…

Articolul 26 - Operatori asociati
(1)   In cazul in care doi sau mai multi operatori stabilesc in comun scopurile si mijloacele de prelucrare, acestia sunt operatori asociati. Ei stabilesc intr-un mod transparent responsabilitatile fiecaruia in ceea ce priveste indeplinirea obligatiilor care le revin in temeiul…

Articolul 27 - Reprezentantii operatorilor sau ai persoanelor imputernicite de operatori care nu isi au sediul in Uniune
(1)   In cazul in care se aplica articolul 3 alineatul (2), operatorul sau persoana imputernicita de operator desemneaza in scris un reprezentant in Uniune. 
 
(2)   Obligatia prevazuta la alineatul (1) din prezentul articol nu se aplica: 

Articolul 28 - Persoana imputernicita de operator
(1)   In cazul in care prelucrarea urmeaza sa fie realizata in numele unui operator, operatorul recurge doar la persoane imputernicite care ofera garantii suficiente pentru punerea in aplicare a unor masuri tehnice si organizatorice adecvate, astfel incat prelucrarea sa respecte…

Articolul 29 - Desfasurarea activitatii de prelucrare sub autoritatea operatorului sau a persoanei imputernicite de operator
Persoana imputernicita de operator si orice persoana care actioneaza sub autoritatea operatorului sau a persoanei imputernicite de operator care are acces la date cu caracter personal nu le prelucreaza decat la cererea operatorului, cu exceptia cazului in care dreptul Uniunii…

Articolul 30 - Evidentele activitatilor de prelucrare
(1)   Fiecare operator si, dupa caz, reprezentantul acestuia pastreaza o evidenta a activitatilor de prelucrare desfasurate sub responsabilitatea lor. Respectiva evidenta cuprinde toate urmatoarele informatii: 
(a) numele si datele de contact ale operatorului si, dupa caz, ale operatorului asociat, ale…

Articolul 31 - Cooperarea cu autoritatea de supraveghere
Operatorul si persoana imputernicita de operator si, dupa caz, reprezentantul acestora coopereaza, la cerere, cu autoritatea de supraveghere in indeplinirea sarcinilor lor.