Legea GDPR 2019 actualizata

(1)   In cazul in care doi sau mai multi operatori stabilesc in comun scopurile si mijloacele de prelucrare, acestia sunt operatori asociati. Ei stabilesc intr-un mod transparent responsabilitatile fiecaruia in ceea ce priveste indeplinirea obligatiilor care le revin in temeiul prezentului regulament, in special in ceea ce priveste exercitarea drepturilor persoanelor vizate si indatoririle fiecaruia de furnizare a informatiilor prevazute la articolele 13 si 14, prin intermediul unui acord intre ei, cu exceptia cazului si in masura in care responsabilitatile operatorilor sunt stabilite in dreptul Uniunii sau in dreptul intern care se aplica acestora. Acordul poate sa desemneze un punct de contact pentru persoanele vizate. 
 
(2)   Acordul mentionat la alineatul (1) reflecta in mod adecvat rolurile si raporturile respective ale operatorilor asociati fata de persoanele vizate. Esenta acestui acord este facuta cunoscuta persoanei vizate. 
 
(3)   Indiferent de clauzele acordului mentionat la alineatul (1), persoana vizata isi poate exercita drepturile in temeiul prezentului regulament cu privire la si in raport cu fiecare dintre operatori. 

Capitolul IV – Operatorul si persoana imputernicita de operator