Legea GDPR 2019 actualizata

(1)   In cazul in care se aplica articolul 3 alineatul (2), operatorul sau persoana imputernicita de operator desemneaza in scris un reprezentant in Uniune. 
 
(2)   Obligatia prevazuta la alineatul (1) din prezentul articol nu se aplica: 
(a) prelucrarii care are un caracter ocazional, care nu include, pe scara larga, prelucrarea unor categorii speciale de date, astfel cum se prevede la articolul 9 alineatul (1), sau prelucrarea unor date cu caracter personal referitoare la condamnari penale si infractiuni mentionata la articolul 10, si care este putin susceptibila de a genera un risc pentru drepturile si libertatile persoanelor, tinand cont de natura, contextul, domeniul de aplicare si scopurile prelucrarii; sau  
(b)  unei autoritati sau unui organism public. 
 
(3)  Reprezentantul isi are sediul in unul dintre statele membre in care se afla persoanele vizate ale caror date cu caracter personal sunt prelucrate in legatura cu furnizarea de bunuri si servicii sau al caror comportament este monitorizat. 
 
(4)   Reprezentantul primeste din partea operatorului sau a persoanei imputernicite de operator un mandat prin care autoritatile de supraveghere si persoanele vizate, in special, se pot adresa reprezentantului, in plus fata de operator sau persoana imputernicita de operator sau in locul acestora, cu privire la toate chestiunile legate de prelucrarea, in scopul asigurarii respectarii prezentului regulament. 
 
(5)  Desemnarea unui reprezentant de catre operator sau persoana imputernicita de operator nu aduce atingere actiunilor in justitie care ar putea fi introduse impotriva operatorului sau persoanei imputernicite de operator insesi. 

Capitolul IV – Operatorul si persoana imputernicita de operator