Legea GDPR 2018 actualizata

Operatorul si persoana imputernicita de operator si, dupa caz, reprezentantul acestora coopereaza, la cerere, cu autoritatea de supraveghere in indeplinirea sarcinilor lor. 

Capitolul IV – Operatorul si persoana imputernicita de operator