Legea GDPR 2019 actualizata

Articolul 32 - Securitatea prelucrarii
(1)   Avand in vedere stadiul actual al dezvoltarii, costurile implementarii si natura, domeniul de aplicare, contextul si scopurile prelucrarii, precum si riscul cu diferite grade de probabilitate si gravitate pentru drepturile si libertatile persoanelor fizice, operatorul si persoana imputernicita de…

Articolul 33 - Notificarea autoritatii de supraveghere in cazul incalcarii securitatii datelor cu caracter personal
(1)   In cazul in care are loc o incalcare a securitatii datelor cu caracter personal, operatorul notifica acest lucru autoritatii de supraveghere competente in temeiul articolului 55, fara intarzieri nejustificate si, daca este posibil, in termen de cel mult 72…

Articolul 34 - Informarea persoanei vizate cu privire la incalcarea securitatii datelor cu caracter personal
(1)   In cazul in care incalcarea securitatii datelor cu caracter personal este susceptibila sa genereze un risc ridicat pentru drepturile si libertatile persoanelor fizice, operatorul informeaza persoana vizata fara intarzieri nejustificate cu privire la aceasta incalcare. 
 
(2) …