Legea GDPR 2019 actualizata

(1)   In cazul in care incalcarea securitatii datelor cu caracter personal este susceptibila sa genereze un risc ridicat pentru drepturile si libertatile persoanelor fizice, operatorul informeaza persoana vizata fara intarzieri nejustificate cu privire la aceasta incalcare. 
 
(2)   In informarea transmisa persoanei vizate prevazuta la alineatul (1) din prezentul articol se include o descriere intr-un limbaj clar si simplu a caracterului incalcarii securitatii datelor cu caracter personal, precum si cel putin informatiile si masurile mentionate la articolul 33 alineatul (3) literele (b), (c) si (d). 
 
(3)   Informarea persoanei vizate mentionata la alineatul (1) nu este necesara in cazul in care oricare dintre urmatoarele conditii este indeplinita: 
 
(a) operatorul a implementat masuri de protectie tehnice si organizatorice adecvate, iar aceste masuri au fost aplicate in cazul datelor cu caracter personal afectate de incalcarea securitatii datelor cu caracter personal, in special masuri prin care se asigura ca datele cu caracter personal devin neinteligibile oricarei persoane care nu este autorizata sa le acceseze, cum ar fi criptarea; 
(b) operatorul a luat masuri ulterioare prin care se asigura ca riscul ridicat pentru drepturile si libertatile persoanelor vizate mentionat la alineatul (1) nu mai este susceptibil sa se materializeze; 
(c) ar necesita un efort disproportionat. In aceasta situatie, se efectueaza in loc o informare publica sau se ia o masura similara prin care persoanele vizate sunt informate intr-un mod la fel de eficace. 
 
(4)   In cazul in care operatorul nu a comunicat deja incalcarea securitatii datelor cu caracter personal catre persoana vizata, autoritatea de supraveghere, dupa ce a luat in considerare probabilitatea ca incalcarea securitatii datelor cu caracter personal sa genereze un risc ridicat, poate sa ii solicite acestuia sa faca acest lucru sau poate decide ca oricare dintre conditiile mentionate la alineatul (3) sunt indeplinite.

Capitolul IV – Operatorul si persoana imputernicita de operator