Legea GDPR 2019 actualizata

(1)   Operatorul si persoana imputernicita de operator se asigura ca responsabilul cu protectia datelor este implicat in mod corespunzator si in timp util in toate aspectele legate de protectia datelor cu caracter personal. 
 
(2)   Operatorul si persoana imputernicita de operator sprijina responsabilul cu protectia datelor in indeplinirea sarcinilor mentionate la articolul 39, asigurandu-i resursele necesare pentru executarea acestor sarcini, precum si accesarea datelor cu caracter personal si a operatiunilor de prelucrare, si pentru mentinerea cunostintelor sale de specialitate. 
 
(3)   Operatorul si persoana imputernicita de operator se asigura ca responsabilul cu protectia datelor nu primeste niciun fel de instructiuni in ceea ce priveste indeplinirea acestor sarcini. Acesta nu este demis sau sanctionat de catre operator sau de persoana imputernicita de operator pentru indeplinirea sarcinilor sale. Responsabilul cu protectia datelor raspunde direct in fata celui mai inalt nivel al conducerii operatorului sau persoanei imputernicite de operator. 
 
(4)   Persoanele vizate pot contacta responsabilul cu protectia datelor cu privire la toate chestiunile legate de prelucrarea datelor lor si la exercitarea drepturilor lor in temeiul prezentului regulament. 
 
(5)   Responsabilul cu protectia datelor are obligatia de a respecta secretul sau confidentialitatea in ceea ce priveste indeplinirea sarcinilor sale, in conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern. 

(6)   Responsabilul cu protectia datelor poate indeplini si alte sarcini si atributii. Operatorul sau persoana imputernicita de operator se asigura ca niciuna dintre aceste sarcini si atributii nu genereaza un conflict de interese.

Capitolul IV – Operatorul si persoana imputernicita de operator