Legea GDPR 2019 actualizata

Articolul 37 - Desemnarea responsabilului cu protectia datelor
(1)   Operatorul si persoana imputernicita de operator desemneaza un responsabil cu protectia datelor ori de cate ori: 
(a) prelucrarea este efectuata de o autoritate sau un organism public, cu exceptia instantelor care actioneaza in exercitiul functiei lor jurisdictionale; 
(b) activitatile…

Articolul 38 - Functia responsabilului cu protectia datelor
(1)   Operatorul si persoana imputernicita de operator se asigura ca responsabilul cu protectia datelor este implicat in mod corespunzator si in timp util in toate aspectele legate de protectia datelor cu caracter personal. 
 
(2)   Operatorul si persoana…

Articolul 39 - Sarcinile responsabilului cu protectia datelor
(1)   Responsabilul cu protectia datelor are cel putin urmatoarele sarcini: 
(a) informarea si consilierea operatorului, sau a persoanei imputernicite de operator, precum si a angajatilor care se ocupa de prelucrare cu privire la obligatiile care le revin in temeiul prezentului…