Legea GDPR 2019 actualizata

(1)   Responsabilul cu protectia datelor are cel putin urmatoarele sarcini: 
(a) informarea si consilierea operatorului, sau a persoanei imputernicite de operator, precum si a angajatilor care se ocupa de prelucrare cu privire la obligatiile care le revin in temeiul prezentului regulament si al altor dispozitii de drept al Uniunii sau drept intern referitoare la protectia datelor; 
(b) monitorizarea respectarii prezentului regulament, a altor dispozitii de drept al Uniunii sau de drept intern referitoare la protectia datelor si a politicilor operatorului sau ale persoanei imputernicite de operator in ceea ce priveste protectia datelor cu caracter personal, inclusiv alocarea responsabilitatilor si actiunile de sensibilizare si de formare a personalului implicat in operatiunile de prelucrare, precum si auditurile aferente; 
(c) furnizarea de consiliere la cerere in ceea ce priveste evaluarea impactului asupra protectiei datelor si monitorizarea functionarii acesteia, in conformitate cu articolul 35; 
(d) cooperarea cu autoritatea de supraveghere; 
(e) asumarea rolului de punct de contact pentru autoritatea de supraveghere privind aspectele legate de prelucrare, inclusiv consultarea prealabila mentionata la articolul 36, precum si, daca este cazul, consultarea cu privire la orice alta chestiune. 
 
(2)   In indeplinirea sarcinilor sale, responsabilul cu protectia datelor tine seama in mod corespunzator de riscul asociat operatiunilor de prelucrare, luand in considerare natura, domeniul de aplicare, contextul si scopurile prelucrarii. 
 
 

Capitolul IV – Operatorul si persoana imputernicita de operator