Legea GDPR 2019 actualizata

Orice date cu caracter personal care fac obiectul prelucrarii sau care urmeaza a fi prelucrate dupa ce sunt transferate intr-o tara terta sau catre o organizatie internationala pot fi transferate doar daca, sub rezerva celorlalte dispozitii ale prezentului regulament, conditiile prevazute in prezentul capitol sunt respectate de operator si de persoana imputernicita de operator, inclusiv in ceea ce priveste transferurile ulterioare de date cu caracter personal din tara terta sau de la organizatia internationala catre o alta tara terta sau catre o alta organizatie internationala. Toate dispozitiile din prezentul capitol se aplica pentru a se asigura ca nivelul de protectie a persoanelor fizice garantat prin prezentul regulament nu este subminat.

Capitolul V - Transferurile de date cu caracter personal catre tari terte sau organizatii internationale