Legea GDPR 2019 actualizata

Articolul 44 - Principiul general al transferurilor
Orice date cu caracter personal care fac obiectul prelucrarii sau care urmeaza a fi prelucrate dupa ce sunt transferate intr-o tara terta sau catre o organizatie internationala pot fi transferate doar daca, sub rezerva celorlalte dispozitii ale prezentului regulament, conditiile…

Articolul 45 - Transferuri in temeiul unei decizii privind caracterul adecvat al nivelului de protectie
(1)   Transferul de date cu caracter personal catre o tara terta sau o organizatie internationala se poate realiza atunci cand Comisia a decis ca tara terta, un teritoriu ori unul sau mai multe sectoare specificate din acea tara terta sau…

Articolul 46 - Transferuri in baza unor garantii adecvate
(1)   In absenta unei decizii in temeiul articolului 45 alineatul (3), operatorul sau persoana imputernicita de operator poate transfera date cu caracter personal catre o tara terta sau o organizatie internationala numai daca operatorul sau persoana imputernicita de operator a…

Articolul 47 - Reguli corporatiste obligatorii
(1)  In conformitate cu mecanismul pentru asigurarea coerentei prevazut la articolul 63, autoritatea de supraveghere competenta aproba reguli corporatiste obligatorii, cu conditia ca acestea: 
(a) sa fie obligatorii din punct de vedere juridic si sa se aplice fiecarui membru vizat…

Articolul 48 - Transferurile sau divulgarile de informatii neautorizate de dreptul Uniunii
Orice hotarare a unei instante sau a unui tribunal si orice decizie a unei autoritati administrative a unei tari terte care impun unui operator sau persoanei imputernicite de operator sa transfere sau sa divulge date cu caracter personal poate fi…

Articolul 49 - Derogari pentru situatii specifice
(1)  In absenta unei decizii privind caracterul adecvat al nivelului de protectie in conformitate cu articolul 45 alineatul (3) sau a unor garantii adecvate in conformitate cu articolul 46, inclusiv a regulilor corporatiste obligatorii, un transfer sau un set de…

Articolul 50 - Cooperarea internationala in domeniul protectiei datelor cu caracter personal
In ceea ce priveste tarile terte si organizatiile internationale, Comisia si autoritatile de supraveghere iau masurile corespunzatoare pentru: 
(a) elaborarea de mecanisme de cooperare internationala pentru a facilita asigurarea aplicarii efective a legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal;