Legea GDPR 2019 actualizata

Orice hotarare a unei instante sau a unui tribunal si orice decizie a unei autoritati administrative a unei tari terte care impun unui operator sau persoanei imputernicite de operator sa transfere sau sa divulge date cu caracter personal poate fi recunoscuta sau executata in orice fel numai daca se bazeaza pe un acord international, cum ar fi un tratat de asistenta judiciara reciproca in vigoare intre tara terta solicitanta si Uniune sau un stat membru, fara a se aduce atingere altor motive de transfer in temeiul prezentului capitol.

Capitolul V - Transferurile de date cu caracter personal catre tari terte sau organizatii internationale