Legea GDPR 2019 actualizata

(1)  In absenta unei decizii privind caracterul adecvat al nivelului de protectie in conformitate cu articolul 45 alineatul (3) sau a unor garantii adecvate in conformitate cu articolul 46, inclusiv a regulilor corporatiste obligatorii, un transfer sau un set de transferuri de date cu caracter personal catre o tara terta sau o organizatie internationala poate avea loc numai in una dintre conditiile urmatoare: 
(a) persoana vizata si-a exprimat in mod explicit acordul cu privire la transferul propus, dupa ce a fost informata asupra posibilelor riscuri pe care astfel de transferuri le pot implica pentru persoana vizata ca urmare a lipsei unei decizii privind caracterul adecvat al nivelului de protectie si a unor garantii adecvate; 
(b) transferul este necesar pentru executarea unui contract intre persoana vizata si operator sau pentru aplicarea unor masuri precontractuale adoptate la cererea persoanei vizate; 
(c) transferul este necesar pentru incheierea unui contract sau pentru executarea unui contract incheiat in interesul persoanei vizate intre operator si o alta persoana fizica sau juridica; 
(d) transferul este necesar din considerente importante de interes public; 
(e) transferul este necesar pentru stabilirea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; 
(f) transferul este necesar pentru protejarea intereselor vitale ale persoanei vizate sau ale altor persoane, atunci cand persoana vizata nu are capacitatea fizica sau juridica de a-si exprima acordul; 
(g) transferul se realizeaza dintr-un registru care, potrivit dreptului Uniunii sau al dreptului intern, are scopul de a furniza informatii publicului si care poate fi consultat fie de public in general, fie de orice persoana care poate face dovada unui interes legitim, dar numai in masura in care sunt indeplinite conditiile cu privire la consultare prevazute de dreptul Uniunii sau de dreptul intern in acel caz specific. 
 
In cazul in care un transfer nu ar putea sa se intemeieze pe o dispozitie prevazuta la articolul 45 sau 46, inclusiv dispozitii privind reguli corporatiste obligatorii, si nu este aplicabila niciuna dintre derogarile pentru situatii specifice prevazute la primul paragraf din prezentul alineat, un transfer catre o tara terta sau o organizatie internationala poate avea loc numai in cazul in care transferul nu este repetitiv, se refera doar la un numar limitat de persoane vizate, este necesar in scopul realizarii intereselor legitime majore urmarite de operator asupra caruia nu prevaleaza interesele sau drepturile si libertatile persoanei vizate si operatorul a evaluat toate circumstantele aferente transferului de date si, pe baza acestei evaluari, a prezentat garantii corespunzatoare in ceea ce priveste protectia datelor cu caracter personal. Operatorul informeaza autoritatea de supraveghere cu privire la transfer. Operatorul, in plus fata de furnizarea informatiilor mentionate la articolele 13 si 14, informeaza persoana vizata cu privire la transfer si la interesele legitime majore pe care le urmareste. 
 
(2)   Transferul in temeiul alineatului (1) primul paragraf litera (g) nu implica totalitatea datelor cu caracter personal sau ansamblul categoriilor de date cu caracter personal cuprinse in registru. Atunci cand registrul urmeaza a fi consultat de catre persoane care au un interes legitim, transferul se efectueaza numai la cererea persoanelor respective sau in cazul in care acestea vor fi destinatarii. 
 
(3)   Alineatul (1) primul paragraf literele (a), (b) si (c) si paragraful al doilea nu se aplica in cazul activitatilor desfasurate de autoritatile publice in exercitarea competentelor lor publice. 

(4)   Interesul public prevazut la alineatul (1) primul paragraf litera (d) este recunoscut in dreptul Uniunii sau in dreptul statului membru sub incidenta caruia intra operatorul. 
 
(5)   In absenta unei decizii privind caracterul adecvat al nivelului de protectie, dreptul Uniunii sau dreptul intern poate, din considerente importante de interes public, sa stabileasca in mod expres limite asupra transferului unor categorii specifice de date cu caracter personal catre o tara terta sau o organizatie internationala. Statele membre notifica aceste dispozitii Comisiei. 
 
(6)  Operatorul sau persoana imputernicita de operator consemneaza evaluarea, precum si garantiile adecvate prevazute la paragraful al doilea al alineatului (1) din prezentul articol, in evidentele mentionate la articolul 30. 
 

Capitolul V - Transferurile de date cu caracter personal catre tari terte sau organizatii internationale