Legea GDPR 2019 actualizata

In ceea ce priveste tarile terte si organizatiile internationale, Comisia si autoritatile de supraveghere iau masurile corespunzatoare pentru: 
(a) elaborarea de mecanisme de cooperare internationala pentru a facilita asigurarea aplicarii efective a legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal; 
(b) acordarea de asistenta internationala reciproca in asigurarea aplicarii legislatiei din domeniul protectiei datelor cu caracter personal, inclusiv prin notificare, transferul plangerilor, asistenta in investigatii si schimb de informatii, sub rezerva unor garantii adecvate pentru protectia datelor cu caracter personal si a altor drepturi si libertati fundamentale; 
(c) implicarea partilor interesate relevante in discutiile si activitatile care au ca scop intensificarea cooperarii internationale in domeniul aplicarii legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal; 
(d) promovarea schimbului reciproc si a documentatiei cu privire la legislatia si practicile in materie de protectie a datelor cu caracter personal, inclusiv in ceea ce priveste conflictele jurisdictionale cu tarile terte. 

Capitolul V - Transferurile de date cu caracter personal catre tari terte sau organizatii internationale