Legea GDPR 2019 actualizata

(1)   Fara a aduce atingere vreunei cai de atac administrative sau nejudiciare disponibile, inclusiv dreptului de a depune o plangere la o autoritate de supraveghere in temeiul articolului 77, fiecare persoana vizata are dreptul de a exercita o cale de atac judiciara eficienta in cazul in care considera ca drepturile de care beneficiaza in temeiul prezentului regulament au fost incalcate ca urmare a prelucrarii datelor sale cu caracter personal fara a se respecta prezentul regulament. 
 
(2)   Actiunile introduse impotriva unui operator sau unei persoane imputernicite de operator sunt prezentate in fata instantelor din statul membru unde operatorul sau persoana imputernicita de operator isi are un sediu. Alternativ, o astfel de actiune poate fi prezentata in fata instantelor din statul membru in care persoana vizata isi are resedinta obisnuita, cu exceptia cazului in care operatorul sau persoana imputernicita de operator este o autoritate publica a unui stat membru ce actioneaza in exercitarea competentelor sale publice. 

Capitolul VIII - Cai de atac, raspundere si sanctiuni