Legea GDPR 2019 actualizata

Articolul 77 - Dreptul de a depune o plangere la o autoritate de supraveghere
(1)   Fara a aduce atingere oricaror alte cai de atac administrative sau judiciare, orice persoana vizata are dreptul de a depune o plangere la o autoritate de supraveghere, in special in statul membru in care isi are resedinta obisnuita, in…

Articolul 78 - Dreptul la o cale de atac judiciara eficienta impotriva unei autoritati de supraveghere
(1)   Fara a aduce atingere oricaror alte cai de atac administrative sau nejudiciare, fiecare persoana fizica sau juridica are dreptul de a exercita o cale de atac judiciara eficienta impotriva unei decizii obligatorii din punct de vedere juridic a unei…

Articolul 79 - Dreptul la o cale de atac judiciara eficienta impotriva unui operator sau unei persoane imputernicite de operator (
(1)   Fara a aduce atingere vreunei cai de atac administrative sau nejudiciare disponibile, inclusiv dreptului de a depune o plangere la o autoritate de supraveghere in temeiul articolului 77, fiecare persoana vizata are dreptul de a exercita o cale de…

Articolul 80 - Reprezentarea persoanelor vizate
(1)   Persoana vizata are dreptul de a mandata un organism, o organizatie sau o asociatie fara scop lucrativ, care au fost constituite in mod corespunzator in conformitate cu dreptul intern, ale caror obiective statutare sunt de interes public, care sunt…

Articolul 81 - Suspendarea procedurilor
(1)   In cazul in care o instanta competenta a unui stat membru are informatii ca pe rolul unei instante dintr-un alt stat membru se afla o actiune avand acelasi obiect in ceea ce priveste activitatile de prelucrare ale aceluiasi operator…

Articolul 82 - Dreptul la despagubiri si raspunderea
(1)   Orice persoana care a suferit un prejudiciu materialesau moral ca urmare a unei incalcari a prezentului regulament are dreptul sa obtina despagubiri de la operator sau de la persoana imputernicita de operator pentru prejudiciul suferit. 
 
(2) …

Articolul 83 - Conditii generale pentru impunerea amenzilor administrative
(1)   Fiecare autoritate de supraveghere asigura faptul ca impunerea unor amenzi administrative in conformitate cu prezentul articol pentru incalcarile prezentului regulament mentionate la alineatele (4), (5) si, (6) este, in fiecare caz, eficace, proportionala si disuasiva. 
 
(2) …

Articolul 84 - Sanctiuni
(1)   Statele membre stabilesc normele privind alte sanctiunile aplicabile in caz de incalcare a prezentului regulament, in special pentru incalcari care nu fac obiectul unor amenzi administrative in temeiul articolului 83, si iau toate masurile necesare pentru a garanta faptul…