Legea GDPR 2021 actualizata

(1)   In cazul in care o instanta competenta a unui stat membru are informatii ca pe rolul unei instante dintr-un alt stat membru se afla o actiune avand acelasi obiect in ceea ce priveste activitatile de prelucrare ale aceluiasi operator sau ale aceleasi persoane imputernicite de operator, instanta respectiva contacteaza instanta din celalalt stat membru pentru a confirma existenta unor astfel de actiuni. 
 
(2)   Atunci cand pe rolul unei instante dintr-un alt stat membru se afla o actiune avand acelasi obiect in ceea ce priveste activitatile de prelucrare ale aceluiasi operator sau ale aceleasi persoane imputernicite de operator, orice alta instanta competenta decat instanta sesizata initial poate suspenda actiunea aflata la ea pe rol. 
 
(3)   In cazul in care o astfel de actiune se judeca in prima instanta, orice instanta sesizata ulterior poate, de asemenea, la cererea uneia dintre parti, sa-si decline competenta, cu conditia ca respectiva actiune sa fie de competenta primei instante sesizate si ca dreptul aplicabil acesteia sa permita conexarea actiunilor. 

Capitolul VIII - Cai de atac, raspundere si sanctiuni