Legea GDPR 2019 actualizata

(1)   Orice persoana care a suferit un prejudiciu materialesau moral ca urmare a unei incalcari a prezentului regulament are dreptul sa obtina despagubiri de la operator sau de la persoana imputernicita de operator pentru prejudiciul suferit. 
 
(2)   Orice operator implicat in operatiunile de prelucrare este raspunzator pentru prejudiciul cauzat de operatiunile sale de prelucrare care incalca prezentul regulament. Persoana imputernicita de operator este raspunzatoare pentru prejudiciul cauzat de prelucrare numai in cazul in care nu a respectat obligatiile din prezentul regulament care revin in mod specific persoanelor imputernicite de operator sau a actionat in afara sau in contradictie cu instructiunile legale ale operatorului. 
 
(3)   Operatorul sau persoana imputernicita de operator este exonerat(a) de raspundere in temeiul alineatului (2) daca dovedeste ca nu este raspunzator (raspunzatoare) in niciun fel pentru evenimentul care a cauzat prejudiciul. 
 
(4)   In cazul in care mai multi operatori sau mai multe persoane imputernicite de operator, sau un operator si o persoana imputernicita de operator sunt implicati (implicate) in aceeasi operatiune de prelucrare si raspund, in temeiul alineatelor (2) si (3), pentru orice prejudiciu cauzat de prelucrare, fiecare operator sau persoana imputernicita de operator este raspunzator (raspunzatoare) pentru intregul prejudiciu pentru a asigura despagubirea efectiva a persoanei vizate. 
 
(5)   In cazul in care un operator sau o persoana imputernicita de operator a platit, in conformitate cu alineatul (4), in totalitate despagubirile pentru prejudiciul ocazionat, respectivul operator sau respectiva persoana imputernicita de operator are dreptul sa solicite de la ceilalti operatori sau celelalte persoane imputernicite de operator implicate in aceeasi operatiune de prelucrare recuperarea acelei parti din despagubiri care corespunde partii lor de raspundere pentru prejudiciu, in conformitate cu conditiile stabilite la alineatul (2). 
 
(6)   Actiunile in exercitarea dreptului de recuperare a despagubirilor platite se introduc la instantele competente in temeiul dreptului statului membru mentionat la articolul 79 alineatul (2). 
 
 

Capitolul VIII - Cai de atac, raspundere si sanctiuni