Legea GDPR 2021 actualizata

(1)   Statele membre stabilesc normele privind alte sanctiunile aplicabile in caz de incalcare a prezentului regulament, in special pentru incalcari care nu fac obiectul unor amenzi administrative in temeiul articolului 83, si iau toate masurile necesare pentru a garanta faptul ca acestea sunt puse in aplicare. Sanctiunile respective sunt eficace, proportionale si disuasive. 
 
(2)   Fiecare stat membru informeaza Comisia cu privire la dispozitiile de drept intern pe care le adopta in temeiul alineatului (1) pana la 25 mai 2018, precum si, fara intarziere, cu privire la orice modificare ulterioara a acestora. 

Capitolul VIII - Cai de atac, raspundere si sanctiuni