Legea GDPR 2019 actualizata

(1)   Prin intermediul dreptului intern, statele membre asigura un echilibru intre dreptul la protectia datelor cu caracter personal in temeiul prezentului regulament si dreptul la libertatea de exprimare si de informare, inclusiv prelucrarea in scopuri jurnalistice sau in scopul exprimarii academice, artistice sau literare. 
 
(2)   Pentru prelucrarea efectuata in scopuri jurnalistice sau in scopul exprimarii academice, artistice sau literare, statele membre prevad exonerari sau derogari de la dispozitiile capitolului II (principii), ale capitolului III (drepturile persoanei vizate), ale capitolului IV (operatorul si persoana imputernicita de operator), ale capitolului V (transferul datelor cu caracter personal catre tari terte sau organizatii internationale), ale capitolului VI (autoritati de supraveghere independente), ale capitolului VII (cooperare si coerenta) si ale capitolului IX (situatii specifice de prelucrare a datelor) in cazul in care acestea sunt necesare pentru a asigura un echilibru intre dreptul la protectia datelor cu caracter personal si libertatea de exprimare si de informare.

(3)   Fiecare stat membru informeaza Comisia cu privire la dispozitiile de drept intern pe care le-a adoptat in temeiul alineatului (2) precum si, fara intarziere, cu privire la orice act legislativ de modificare sau orice modificare ulterioara a acestora. 
 
 

Capitolul IX – Dispozitii referitoare la situatii specifice de prelucrare