Legea GDPR 2019 actualizata

Articolul 85 - Prelucrarea si libertatea de exprimare si de informare
(1)   Prin intermediul dreptului intern, statele membre asigura un echilibru intre dreptul la protectia datelor cu caracter personal in temeiul prezentului regulament si dreptul la libertatea de exprimare si de informare, inclusiv prelucrarea in scopuri jurnalistice sau in scopul exprimarii…

​Articolul 86 - Prelucrarea si accesul public la documente oficiale
 Datele cu caracter personal din documentele oficiale detinute de o autoritate publica sau de un organism public sau privat pentru indeplinirea unei sarcini care serveste interesului public pot fi divulgate de autoritatea sau organismul respectiv in conformitate cu dreptul Uniunii…

Articolul 87 - Prelucrarea unui numar de identificare national
Statele membre pot detalia in continuare conditiile specifice de prelucrare a unui numar de identificare national sau a oricarui alt identificator cu aplicabilitate generala. In acest caz, numarul de identificare national sau orice alt identificator cu aplicabilitate generala este folosit…

Articolul 88 - Prelucrarea in contextul ocuparii unui loc de munca
(1)   Prin lege sau prin acorduri colective, statele membre pot prevedea norme mai detaliate pentru a asigura protectia drepturilor si a libertatilor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ale angajatilor in contextul ocuparii unui loc de munca, in…

Articolul 89 - Garantii si derogari privind prelucrarea in scopuri de arhivare in interes public, in scopuri de cercetare stiintifica sau istorica ori in scopuri statistice
(1)   Prelucrarea in scopuri de arhivare in interes public, in scopuri de cercetare stiintifica sau istorica ori in scopuri statistice are loc cu conditia existentei unor garantii corespunzatoare, in conformitate cu prezentul regulament, pentru drepturile si libertatile persoanelor vizate. Respectivele garantii…

Articolul 90 - Obligatii privind pastrarea confidentialitatii
(1)   Statele membre pot adopta norme specifice pentru a stabili competentele autoritatilor de supraveghere, prevazute la articolul 58 alineatul (1) literele (e) si (f), in legatura cu operatori sau cu persoane imputernicite de operatori care, in temeiul dreptului Uniunii sau…

Articolul 91 - Normele existente in domeniul protectiei datelor pentru biserici si asociatii religioase
(1)   In cazul in care, intr-un stat membru, bisericile si asociatiile sau comunitatile religioase aplica, la data intrarii in vigoare a prezentului regulament, un set cuprinzator de norme de protectie a persoanelor fizice cu privire la prelucrare, aceste norme pot…