Legea GDPR 2019 actualizata

(1)   Statele membre pot adopta norme specifice pentru a stabili competentele autoritatilor de supraveghere, prevazute la articolul 58 alineatul (1) literele (e) si (f), in legatura cu operatori sau cu persoane imputernicite de operatori care, in temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului internsau in temeiul normelor stabilite de organismele nationale competente, au obligatia de a pastra secretul profesional sau alte obligatii echivalente de confidentialitate, in cazul in care acest lucru este necesar si proportional pentru a stabili un echilibru intre dreptul la protectia datelor cu caracter personal si obligatia pastrarii confidentialitatii. Respectivele norme se aplica doar in ceea ce priveste datele cu caracter personal pe care operatorul sau persoana imputernicita de operator le-a primit in urma sau in contextul unei activitati care intra sub incidenta acestei obligatii de pastrare a confidentialitatii. 
 
(2)   Fiecare stat membru notifica Comisiei normele adoptate in temeiul alineatului (1) pana la 25 mai 2018, precum si, fara intarziere, orice modificare ulterioara a acestora.

Capitolul IX – Dispozitii referitoare la situatii specifice de prelucrare