Legea GDPR 2019 actualizata

Art. 7: Prelucrarea datelor cu caracter personal in scopuri jurnalistice sau in scopul exprimarii academice, artistice sau literare
In vederea asigurarii unui echilibru intre dreptul la protectia datelor cu caracter personal, libertatea de exprimare si dreptul la informatie, prelucrarea in scopuri jurnalistice sau in scopul exprimarii academice, artistice sau literare poate fi efectuata, daca aceasta priveste date cu…

Art. 8: Prelucrarea datelor cu caracter personal in scopuri de cercetare stiintifica sau istorica, in scopuri statistice ori in scopuri de arhivare in interes public
(1) Prevederile art. 15, 16, 18 si 21 din Regulamentul general privind protectia datelor nu se aplica in cazul in care datele cu caracter personal sunt prelucrate in scopuri de cercetare stiintifica sau istorica, in masura in care drepturile mentionate…

Art. 9
(1) In vederea asigurarii proportionalitatii si a unui echilibru intre dreptul la protectia datelor cu caracter personal si a datelor speciale si prelucrarea unor astfel de date de catre partidele politice si organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, organizatiilor neguvernamentale, se…