Legea GDPR 2019 actualizata

In vederea asigurarii unui echilibru intre dreptul la protectia datelor cu caracter personal, libertatea de exprimare si dreptul la informatie, prelucrarea in scopuri jurnalistice sau in scopul exprimarii academice, artistice sau literare poate fi efectuata, daca aceasta priveste date cu caracter personal care au fost facute publice in mod manifest de catre persoana vizata sau care sunt strans legate de calitatea de persoana publica a persoanei vizate ori de caracterul public al faptelor in care este implicata, prin derogare de la urmatoarele capitole din Regulamentul general privind protectia datelor:
a) capitolul II - Principii;
b) capitolul III - Drepturile persoanei vizate;
c) capitolul IV - Operatorul si persoana imputernicita de operator;
d) capitolul V - Transferurile de date cu caracter personal catre tari terte sau organizatii internationale;
e) capitolul VI - Autoritati de supraveghere independente;
f) capitolul VII - Cooperare si coerenta;
g) capitolul IX - Dispozitii referitoare la situatii specifice de prelucrare.

Capitolul III - Derogari