Legea GDPR 2019 actualizata

Art. 10: Desemnarea si sarcinile responsabilului cu protectia datelor
(1) Operatorii si persoanele imputernicite de operator desemneaza un responsabil cu protectia datelor in situatiile si conditiile prevazute la art. 37-39 din Regulamentul general privind protectia datelor.

(2) In cazul in care operatorul sau persoana imputernicita de…