Legea GDPR 2019 actualizata

(1) Operatorii si persoanele imputernicite de operator desemneaza un responsabil cu protectia datelor in situatiile si conditiile prevazute la art. 37-39 din Regulamentul general privind protectia datelor.

(2) In cazul in care operatorul sau persoana imputernicita de operator este o autoritate publica sau un organism public, astfel cum este definit la art. 2 alin. (1) lit. a), poate fi desemnat un responsabil cu protectia datelor, unic pentru mai multe dintre aceste autoritati sau organisme, luand in considerare structura organizatorica si dimensiunea acestora.

(3) Activitatea si sarcinile responsabilului cu protectia datelor se realizeaza cu respectarea prevederilor art. 38 si 39 din Regulamentul general privind protectia datelor si a reglementarilor legale nationale aplicabile.

Capitolul IV - Responsabilul cu protectia datelor